Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır? Türkiye’de istihdam edilmek istenen yabancı uyrukluların çalışam izinlerinde izlenecek prosedür nedir? Çalışma İzni nereden alınır? Öncelikle belirtelim ki bu konuda yetkili makam yabancılar çalışma dairesidir. Bu birim ÇSGB bünyesindedir.

Peki Yabancı Personel çalışma izinleri 2016 nasıl alınır? Bunun için iki farklı başvuru yöntemi vardır. Birincisi; Türkiye’den yani Yurtiçi başvurunun yapılması, İkincisi ise; başvurunun Yurtdışından yapılmasıdır.

Yurtiçi Başvurularında öncelikle “ikamet tezkeresi” yani “oturma izni” alınması zorunludur. Akabinde işveren ile yabancı personel arasında iş sözleşmesi (matbu 1 sayfalık sözleşme) imzalanmalı ve diğer başvuru evrakları ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılmalıdır.

  • Yurtdışı Başvurularında ise “ikamet tezkeresi” şartı aranmamaktadır.Bu başvuruda yabancı uyruklu kişi öncelikle kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğu‘na “Çalışma İzni” için evrakları sunmalı ve başvuru numarası almalıdır. Konsolosluk tarafından verilen “başvuru numarası” 10 gün içerisinde Çalışma Bakanlığı’na diğer evraklar sunularak başvurunun ikmal edilmesi gerekmektedir. 10 Günlük sürenin kaçırılması halinde yabancının dosyası işlemden kaldırılacaktır. Yurtdışı başvuruları ve yabancının Türkiye’ye çalışma vizesi alarak girmesi hakkında yazımıza linkten ulaşabilirsiniz.

ÇSGB nezdinde yapılacak başvurularda Şirketlerde Çalışacak Yabancı Personelin Çalışma İzinleri ile Ev Hizmetlisi Çalışma İzni süreçleri ve istenilen belgeler birbirinden farklıdır.

Yabancı Ev Hizmetlileri: (Yabancı Dadılar yani çocuk bakıcıları ve yabancı hasta bakıcı) çalışma izinleri başvurusu ve belgeleri birbirinin aynı olup sadece hasta bakıcılarda ayrıca hasta veya yaşlı olan kişi için doktor raporu aranmaktadır.

Ülkemizde sayıları her geçen gün artan evde istihdam edilen yabancı ev hizmetlileri (çocuk bakıcıları, hasta bakıcıları) için “Çalışma İzinleri”nin alınması kanuni bir zorunluluktur. Kaçak olarak yabancı hizmetli çalıştıran kişilere 2016 yılı için 8.381.-TL  İdari Para Cezası verilmektedir. Ayrıca Kaçak Çalışan Yabancı Dadı Deport edilmekte ve Türkiye’ye giriş yasağı konmaktadır.

Şirketlerde Yabancı Uyruklu Personel: çalıştırmak isteyen işverenlerin öncelikle bir takım ŞARTLARI taşıması gerekmektedir. (örn. herbir yabancı için en az 5 TC vatandaşını sigortalı olarak istihdam etmiş olması gerekmektedir) Ayrıca o işyerinin Vergi Borcu olmamalı ve sermayesinin belli bir seviyenin üstünde olması gerekmektedir.

Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Çalışma İzni Nasıl Alınır ?