1.Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

2. Hastaya işlem hakkında bilgi veriniz.

3. Eldivenlerinizi giyiniz.

4. IV kateter takılacak noktanın 10 – 15 cm yukarısından turnike bağlayınız.

5. IV kanul uygulanacak venin üzerindeki deriyi, tek yönde antiseptik madde içeren tampon ile yukarıdan aşağıya doğru ya da dairesel olarak siliniz.

6. Pasif elin başparmağı ile damara girilecek alanın biraz altından deriyi aşağı doğru çekerek deriyi gerdiriniz.

7. IV kanul iğnesinin açık ağzı yukarıya bakacak şekilde, girilecek venin 0,5 –1 cm altından, önce vene paralel olarak 30 – 45 derecelik açı ile giriniz.

8. Deriyi geçince, IV kanulu deriye paralel olarak 3–5 mm ilerletip, 15 derecelik açı ile vene giriniz. Vene girdiğinizde deri ile ven arasında hissettiğiniz direnci azalmış hissedersiniz. Bu subjektif bir bulgu olup zamanla kazanılacak bir tecrübedir.

9. IV kanülü ven içinde 2–3 mm ilerlettikten sonra kan gelip gelmediğini kontrol etmek için mandireni hafifçe geri çekiniz.

10. Kanule kan geldiyse venin içinde olduğunuzu anlarsınız, eğer kanul icine kan gelmediyse vende olmadığınız anlaşılır ve 5. basamaktan itibaren işlemler tekrarlanır.

11. Kanule kan geldiyse venin içinde olduğunuzu anlarsınız ve IV kanulun mandirenini kanul içerisinde geriye doğru kısmen çekerken, poliuretan kanulun ven içinde ilerlemesini sağlayınız.

12. Turnikeyi çözünüz.

13. IV kanul yerlestirildikten sonra yapışkan bant ya da flaster ile tespit ediniz.

14. Sıvı uygulaması yapılacaksa serum seti ile bağlantı yapınız, yapılmayacaksa mandireni çıkarıp IV kanulun kapağını kapatınız. (IV kanulun ucunun açıldığı dönemlerde, başparmağınız ile ilgili vene basarak, geri kan akımını engelleyebilirsiniz.)

15. Yapışkan bant ya da flaster üzerine işlem tarihini not etmeyi unutmayınız.

16. Atıkları ilgili atık sepetine atınız.

17. Eldiveninizi çıkarıp ellerinizi yıkayınız.

Kaynak:http://brakyavz.blogspot.com.tr/2014/12/damar-yolu-acma-teknigi-animasyon.html

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir